Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2019

terazjuzwiesz
terazjuzwiesz
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viaschizofreniczna schizofreniczna
Sponsored post
feedback2020-admin
terazjuzwiesz
To dzień, w którym możesz przypomnieć sobie ile jesteś warta. Docenić każdy moment swojego życia. Spróbować inaczej. Pozwolić na więcej. Odważyć się zacząć na nowo. To chwila, kiedy możesz uzmysłowić sobie swój potencjał. Czasem zboczyć, niekiedy zawrócić, ale wciąż iść. To odpowiednia pora, aby sobie zaufać, pozwolić na słabość czy dziecięcą radość. To czas, w którym znów możesz zacząć żyć. To dzień, który może nie zmienić niczego. Ty decydujesz.
— N. Belcik
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

January 31 2019

Jestem rozjebany i to kompletnie rozjebany. Nie wiem, co się stało ani jak doprowadziłem się do tego stanu, ale jest, jak jest i mam kurewsko poważne problemy i nie wiem, czy da się z nimi coś zrobić. Nie wiem, czy ze mną da się coś zrobić.
— James Frey - milion małych kawałków (via szellou)
Reposted fromkostuchna kostuchna viamefir mefir

March 31 2015

terazjuzwiesz
8550 c8ec
!
terazjuzwiesz
5826 769c
Ach, Jeremi, czy jesteś już na dnie?
Reposted fromgracey gracey viaDontKillMe DontKillMe
terazjuzwiesz
3308 2957 500
Reposted fromrol rol viaDontKillMe DontKillMe

March 06 2015

terazjuzwiesz
4581 742a 500
Ślepnąc od świateł, Jakub Żulczyk
Reposted fromklopokot klopokot viaDontKillMe DontKillMe
terazjuzwiesz
8423 08a1
Reposted frompulperybka pulperybka viaDontKillMe DontKillMe
terazjuzwiesz
3968 404e
Reposted frombeginagain beginagain viaDontKillMe DontKillMe
terazjuzwiesz

February 23 2015

terazjuzwiesz
2010 30d0
Reposted fromnigatin nigatin viaDontKillMe DontKillMe

February 16 2015

terazjuzwiesz

Ze swojej drogi zejdę, będę z Tobą.Dokądkolwiek pójdziesz, cokolwiek zrobisz,będę z Tobą. Gdziekolwiek się zwrócisz, cokolwiek powiesz, będę z Tobą.Ty,przed Tobą świat,za Tobą ja,a za mną już nikt.

— 'za tobą' miuosh
Reposted fromdontforgot dontforgot viacarre carre
terazjuzwiesz

Kobieta nie mówi. Wkurwia się o coś, ale zaciska z trudem zęby. Nawet kot jej spierdala z drogi.

Reposted fromcarre carre

January 28 2015

terazjuzwiesz
8347 605d
Reposted fromScofield Scofield viaDontKillMe DontKillMe
terazjuzwiesz
4508 e8dd 500
Chyba czas o tym pamietac...
Reposted fromakward akward viaDontKillMe DontKillMe

January 25 2015

terazjuzwiesz
7604 6463 500
Reposted fromlulka lulka viaDontKillMe DontKillMe

January 20 2015

terazjuzwiesz
5628 3346
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaDontKillMe DontKillMe
terazjuzwiesz
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viaDontKillMe DontKillMe
terazjuzwiesz
Miała spojrzenie kogoś, kto miał jakąś wiarę, nieważne w co, lecz stracił ja w ułamku sekundy. (...) już wtedy wiedziałem, że ona wchodzi mi pod skórę przez oczy, przez otwory w ciele, że będę o niej myślał wtedy, kiedy nie powinienem. Że będzie mnie rozpraszać.
— Żulczyk
Reposted fromsfeter sfeter viaDontKillMe DontKillMe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...