Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2015

terazjuzwiesz
8550 c8ec
!
terazjuzwiesz
5826 769c
Ach, Jeremi, czy jesteś już na dnie?
Reposted fromgracey gracey viaDontKillMe DontKillMe
terazjuzwiesz
3308 2957 500
Reposted fromrol rol viaDontKillMe DontKillMe

March 06 2015

terazjuzwiesz
4581 742a 500
Ślepnąc od świateł, Jakub Żulczyk
Reposted fromklopokot klopokot viaDontKillMe DontKillMe
terazjuzwiesz
8423 08a1
Reposted frompulperybka pulperybka viaDontKillMe DontKillMe
terazjuzwiesz
3968 404e
Reposted frombeginagain beginagain viaDontKillMe DontKillMe
terazjuzwiesz

February 23 2015

terazjuzwiesz
2010 30d0
Reposted fromnigatin nigatin viaDontKillMe DontKillMe

February 16 2015

terazjuzwiesz

Ze swojej drogi zejdę, będę z Tobą.Dokądkolwiek pójdziesz, cokolwiek zrobisz,będę z Tobą. Gdziekolwiek się zwrócisz, cokolwiek powiesz, będę z Tobą.Ty,przed Tobą świat,za Tobą ja,a za mną już nikt.

— 'za tobą' miuosh
Reposted fromdontforgot dontforgot viacarre carre
terazjuzwiesz

Kobieta nie mówi. Wkurwia się o coś, ale zaciska z trudem zęby. Nawet kot jej spierdala z drogi.

Reposted fromcarre carre

January 28 2015

terazjuzwiesz
8347 605d
Reposted fromScofield Scofield viaDontKillMe DontKillMe
terazjuzwiesz
4508 e8dd 500
Chyba czas o tym pamietac...
Reposted fromakward akward viaDontKillMe DontKillMe

January 25 2015

terazjuzwiesz
7604 6463 500
Reposted fromlulka lulka viaDontKillMe DontKillMe

January 20 2015

terazjuzwiesz
5628 3346
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaDontKillMe DontKillMe
terazjuzwiesz
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viaDontKillMe DontKillMe
terazjuzwiesz
Miała spojrzenie kogoś, kto miał jakąś wiarę, nieważne w co, lecz stracił ja w ułamku sekundy. (...) już wtedy wiedziałem, że ona wchodzi mi pod skórę przez oczy, przez otwory w ciele, że będę o niej myślał wtedy, kiedy nie powinienem. Że będzie mnie rozpraszać.
— Żulczyk
Reposted fromsfeter sfeter viaDontKillMe DontKillMe
terazjuzwiesz
(...)nieważne, czy było to podczas słuchania kaset, oglądania seriali, imprezowych agonii, obejmowania, ruchania, patrzenia, myślenia - przysięgam, że nigdy w życiu jej nie opuszczę. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdashuri dashuri viaDontKillMe DontKillMe
terazjuzwiesz
3574 c410 500
Piotr C
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaDontKillMe DontKillMe
terazjuzwiesz
5146 d95d 500
Reposted frombeinthe beinthe viaDontKillMe DontKillMe

January 14 2015

terazjuzwiesz
4422 342c 500
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl